Trainingsprogramma jaar 1

Tijdens het eerste jaar van het trainingsprogramma van het Young Professional Programma volg je zowel inhoudelijke trainingen als trainingen gericht op je persoonlijke ontwikkeling. Deze trainingen vinden plaats bij ons op kantoor in Utrecht en zijn onderdeel van het Traineeship IT.

Inhoudelijke trainingen

Omdat er in elke rol met verschillende IT technieken wordt gewerkt en op elke afdeling en in elk team de behoefte anders is, werken wij niet met een standaard trainingsprogramma. Jouw inhoudelijke trainingsprogramma jaar 1 wordt op maat gemaakt! Voorbeelden van inhoudelijke trainingen die je kunt volgen zijn:

ONDERWERPTOELICHTING
NIBE Algemene opleiding bankbedrijfJe leert hoe het bedrijfsmodel van banken werkt, welke producten banken voeren, hoe banken risico’s beheren en hoe het toezicht op banken is georganiseerd.
VA FundamentalsJe leert de basis van het objectgeörienteerd ontwikkelen binnen Java. Met behulp van voorbeeld-applicaties leer je packages, interfaces, exceptions en collecties te gebruiken. Een belangrijke stap in je ontwikkeling tot volwaardig Java-ontwikkelaar!
Certified Scrum MasterScrum biedt een framework voor softwareontwikkeling dat rekening houdt met continue veranderingen uit de markt en business. Je leert over de theorie achter Scrum en de bijbehorende basisprincipes.

Samen met een groep andere Young Professionals leren jullie over de theorie en gaan jullie zelf aan de slag met verschillende (groeps)oefeningen. Daarnaast is er ruimte voor inbreng van eigen praktijkcasussen.

”Mijn talentmanager laat mij nadenken over waar ik naar toe wil” – Micha Kemeling

Trainingen Persoonlijke Ontwikkeling

In tegenstelling tot de inhoudelijke trainingen staan de Trainingen Persoonlijke Ontwikkeling wel vast. Hiervoor plannen wij trainingsavonden in, waar je samen met een groep andere Young Professionals ingaat op de volgende onderwerpen:

ONDERWERPTOELICHTING
Werken in teamsJe leert over de theorie van Belbin en je krijgt inzicht in teamdynamiek.
Managen van Verwachtingen & Omgaan met WeerstandJe leert hoe je verwachtingen managet van stakeholders, zoals bijvoorbeeld je collega’s, manager en projectleden. We gebruiken hierbij ‘The Seven Habits’ van Stephen Covey. Je leert hoe je het beste kunt omgaan met weerstand die vanuit alle niveaus in een organisatie kan komen. Je leert een weerbarstige situatie om te zetten naar iets positiefs.
Mentale WeerbaarheidIn deze training leer je enerzijds wat jouw stressfactoren zijn, maar vooral hoe je hier het beste mee om kan gaan. Mentale weerbaarheid is het beste te omschrijven als de manier waarop mensen omgaan met stress, druk en uitdagingen. Daar gaan we tijdens de training samen inzage in creëren. Je leert niet alleen een stukje theorie, maar je gaat vooral de elementen leren toepassen in jouw situatie en leven.
Feedback gevenJe leert de theorie en praktijk van feedback krijgen en ontvangen, waarbij zowel do’s als don’ts uitbreid aan bod komen.
PresenterenJe leert hoe je een boodschap overbrengt aan het publiek, waarbij aandacht wordt besteed aan houding, stemgebruik, opbouw van je verhaal en hulpmiddelen. Ook verschillende vormen van presenteren worden besproken.(Naast bovenstaande trainingen bieden we ook meerdere facultatieve trainingen aan zoals VBA, Trends in Finance (IFRS), Access en Power BI)

Het trainingsprogramma van jaar 2

Terug naar het trainings- en opleidingsprogramma