Kennis

IT onderhevig aan verandering

IT is continu onderhevig aan veranderingen. Wij merken het momenteel ook bij onze klanten! De afgelopen maanden is er een duidelijke verschuiving geweest in de markt. Al jaren kennen we natuurlijk de rol van Developer en de rol van System Operator. Dit zijn altijd twee afzonderlijke rollen geweest, welke met elkaar samenwerkte op het gebied van software van IT-projecten. Door veel frustratie jegens het te laat opleveren van de software en het niet terugverdienen van de investeringen, is er met de komst van Agile kritischer gekeken naar deze rollen. Zo is de rol van DevOps ontstaan, waarbij de rollen van Developer en System Operator zijn samengevoegd.

DevOps als nieuwe ontwikkelmethode

“DevOps” staat voor een ontwikkelmethode waarbij op een Agile manier nieuwe code wordt geschreven die stabiel (en dus vrij van fouten) in een productieomgeving kan draaien en waarvoor de ontwikkelaar zelf verantwoordelijk blijft. Doordat we in een “cloud tijdperk” leven kan een organisatie het zich niet meer veroorloven om fouten te hebben in de software. DevOps is dan ook een multidisciplinair fenomeen waarbij er vanuit wordt gegaan dat alle IT-vaardigheden even belangrijk zijn. Wanneer je dus teams bouwt rond mensen die de rollen van zowel de Developer, de tester, als de system operator kunnen aannemen, zorg je er dus voor dat je alle software problemen snel kunt oplossen.