5 belangrijke vaardigheden voor een IT-Consultant

30-04-19 / Laurens Reulink

Als IT-Consultant werk je aan verschillende projecten. Je geeft  niet alleen advies, maar je werkt ook actief mee aan oplossingen. Vervolgens presenteer je deze nieuwe oplossingen aan klanten.  Gezien de complexiteit van het huidige IT-landschap in de praktijk heeft elk project zijn eigen doelen, zijn eigen context en eigen uitdagingen. Kortom, elk project waar je aan begint is uniek. Het is dus de taak van de IT-Consultant om hier een weg in te vinden. Om tot goede oplossingen te komen moeten IT-consultants daarom diverse vaardigheden combineren.

IT-consultant-5-vaardigheden-blog

De belangrijkste vaardigheden voor een IT-consultant uitgelicht

1. Programmeren

Het lijkt overbodig om programmeren hier te noemen, omdat men er vanuit mag gaan dat een IT-professional ten minste één programmeertaal  beheerst. Maar in de praktijk staat het beheersen van een taal vaak niet gelijk aan het goed kunnen programmeren. Zo zou een IT-professional bekend zijn met meerdere talen en dan met name met talen die ontwikkeld zijn vanuit verschillende programmeerparadigma’s. Zoals object-oriënterend programmeren en functioneel programmeren.  Als je eenmaal een taal uit een paradigma begrijpt en kan schrijven, dan is het gemakkelijker overstappen naar andere programmeertalen  die daarop lijken. Hierdoor kan de consultant sneller starten met het werken aan goede oplossingen, ongeacht de taal die gebruikt wordt in de projectomgeving. Onder goede programmeervaardigheden valt verder ook nog het zorgdragen voor een nette en goed leesbare code.

2. DevOps: Implementatie van CI/CD

DevOps is een praktijk of manier van werken in software development waarbij een continue integratie is tussen development teams en operations (beheer) teams. Software die wordt ontwikkeld, wordt  automatisch opgebouwd en getest (Continuous Integration, CI) en vervolgens uitgezet in de productie omgeving (Continuous Deployment, CD ). Aangezien heel veel stappen geautomatiseerd worden uitgevoerd, kunnen software updates in kortere periodes worden uitgerold. Als IT-consultant moet je weten hoe CI / CD succesvol kan worden opgezet voor je project, zodat  je jezelf en de klant veel tijd kan besparen.

3. Inhoudelijke kennis van bedrijven en organisaties

Business en IT zijn twee kerngebieden binnen een organisatie die meer en meer samen bewegen. Toch is er nog steeds vaak sprake van een kloof tussen de twee. Als IT-consultant moet je in staat zijn om gerichte IT-oplossingen te bedenken voor vragen die vanuit de business komen. Je moet dan ook in staat zijn om beide kanten met elkaar te verbinden. Het helpt dan ook enorm als je als consultant weet wat er in verschillende afdelingen van een organisatie gebeurt. Hoe bedrijfsprocessen eruit zien en waarom deze processen er zijn. Waarom heeft een bedrijf bijvoorbeeld een marketing afdeling, wat doen ze precies bij HR en waarom zitten ze bij sales zo vaak in een overleg? Indien je als consultant op de hoogte bent van de verschillende rollen en afdelingen binnen een bedrijf, dan wordt het makkelijker om goede oplossingen te bedenken op het gebied van IT. Je zorgt er tegelijkertijd voor dat IT en andere afdelingen binnen een bedrijf elkaar op een juiste manier vinden.

4. Stakeholdermanagement

Gedurende je werkzaamheden als IT-consultant krijg je te maken met meerdere belangen. Je dient rekening te houden met meerdere stakeholders en hun verwachtingen. Het is van cruciaal belang dat je als consultant continu deze verwachtingen managet en in de gaten houdt. Op deze manier werk je dus altijd in de goede richting en voorkom je dat je op lange termijn niet heel veel werk over of anders moet doen. Goed stakeholdermanagement is ook van belang voor een goede samenwerking met collega’s.

5. Flexibiliteit, structuur & tijdmanagement

Als consultant kan je te maken krijgen met een drukke planning met veel afspraken waarvan sommige op meerdere locaties en gerelateerd aan meerdere projecten. Deel daarom je tijd goed in en maak optimaal gebruik van de vrije uurtjes die je hebt. Ook is het belangrijk dat je structuur aanbrengt in je taken en hoe je deze prioriteert. Denk aan to-do-lijstjes of task managers in de vorm van apps. Deze kunnen helpen om overzicht te bewaren en bepaalde taken prioriteit te geven. Naast tijdmanagement en structuur is het ook belangrijk dat je flexibel bent in hoe, waar en wanneer je werkt.

Uiteraard kan een (beginnend) IT-consultant niet in al deze gebieden even goed zijn, maar het is belangrijk om te blijven groeien in je rol. De balans tussen het opdoen van nieuwe kennis en soft skills dient hierbij wel bewaard te worden.

Ben jij benieuwd of wij mogelijkheden hebben voor jou als IT-consultant? Check onze vacatures!

Laurens Reulink, IT-Consultant bij Hermes | Partners.

Deel:

Terug naar blogs